Памятники Барановичей. Советский период

ac5d4af4b350ea02d0a8c77e302fb60f LВ первые послевоенные годы в СССР, стране, разгромившей фа­шизм, было сооружено множе­ство памятников в честь подвига народа-победителя, в честь его армии. Заметное место среди них занимали памятники-бюсгы, посвящённые дваж­ды Героям Советского Союза, которые ус­танавливались на родине награждённых. Их было более ста. На белорус­ской земле – пять. Один из них был открыт в нашем городе, у вхо­да в парк, разбитый на месте ког­да-то процветавших городских кварталов, сметенных войной. Это памятник С. И. Грицевцу.

Подробнее...

ВАРУТА – першы летапісны населены пункт Баранавіцкай зямлі

ВАРУТА – першы летапісны населены пункт  Баранавіцкай зямліДля навукі мае прынцыповае значэнне высвятленне пытання, дзе была “Літва Міндоўга”?

Не менш важным з’яўляецца пытанне аб месцазнаходжанні летняй рэзідэнцыі першага гаспадара Беларускай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Наваградскі летапіс паведамляе, што ў 1252 г. Міндоўг бараніўся ад сваіх ворагаў у горадзе Варута. Пляменнікі Міндоўга Таўцівіл і Эдзівід, землі якіх ён захапіў, разам з кааліцыяй (а гэта былі крыжакі, яцвяжскія дружыны, а таксама галіцка-валынскія князі, якія хацелі валадарыць на заходне-беларускіх землях) рушылі супраць Міндоўга.

Подробнее...

Памятники Барановичей

c4ccc37fb043f69e932d9edb7b672769 LСегодня в городе Барановичи насчитывается около 120 памятников. За небольшим исключением, они создавались для увековечения людей и событий, оставивших след именно в городской истории.

Подробнее...